BOGATIĆ

                                                         Č A Đ I N O   C A R S T V O                                                               

 

Čađu je teško ukebati,

 najlepše se oseća kada je u jednoj od svojih mnogobrojnih letelica

 

Centar Čadža - Bogatić

 

 

Čađa u društvu pilota i prijatelja

Sa ovim malim žućkom Čađa samo što ne leti naopako

Stvarno je lik